Stopp i avlopp löst i Gubbängen

Gamla gjutjärnsrör från 70 talet som rostat igen gör att det hindrar flödet. stopp i stam löst. Men det bästa för ett tryggt/säkert flöde är att byta till plast. stopp i avlopp åtgärdat för 1500.-