Stopp i kök utfört.

Stopp i kök på Ingarö åtgärdat.  Orsaken var diskmaskinstabletter som satt igen stam. Flöderskontroll utförd!  Fast pris 1500:-