Stopp i köket åtgärdat på Små Dalarö

Stopp åtgärdat!

Diskmaskinstabletter har en förmåga att sätta igen köksavlopp. En kombination av för lite varmvatten från maskin samt för lite flöde gör att tabletterna ligger kvar i rören och härdar. vvstjänsten      använder sig av hetvatten för att lösa upp de härdade tabletterna.. effektivt och skonsamt för rören.