Stopp i köket i Trångsund

Stopp i köket i Trångsund söder om Stockholm.

Köksavloppet igensatt av maskindiskmedel som satt igen avloppet.

Även om kund hade 90graders krökar 3 st i följd på varann lyckades vi faktiskt lösa det.